Źródła mineralne

Dolina Popradu i jej okolice są jednym z najważniejszych w Polsce rejonów występowania wód mineralnych. Są one wykorzystywane w leczeniu sanatoryjnym oraz butelkowane i sprzedawane. Źródła mineralne w Muszynie zostały odkryte na początku XX wieku. Uzdrowisko rozwinęło się tu dopiero w latach trzydziestych. Jego rozwój został jednak przerwany przez wybuch II wojny światowej. Odrodzenie uzdrowiska nastąpiło w latach powojennych. Do dziś Muszyna cieszy się sporym zainteresowaniem kuracjuszy.

Wody czerpane w Muszynie to szczawy wodoro-węglanowe oraz wapniowo-magnezowo-sodowe. Pomagają one w leczeniu chorób układu oddechowego i pokarmowego.

Na terenie Muszyny działają trzy pijalnie wód mineralnych – Cechini na Zazamczu, Antoni części uzdrowiskowej oraz Milusia na ulicy Piłsudskiego. Oprócz nich funkcjonują także zdroje gdzie można czerpać tutejsze wody w dowolnych ilościach. Na terenie miasta znajdują się zdroje Anna, Graniczne, Grunwald i na Wapiennym. Podobne źródła funkcjonują też w okolicznych miejscowościach – Anna w Żegiestowie Zdroju, Iwona w Jastrzębiku, Kazimierz w Miliku czy Za Cerkwią w Szczawniku. Natomiast w Złockim źródła znajdują się na terenie ośrodków uzdrowiskowych.

Wodę wydobywaną w okolicach Muszyny można także kupić w butelkach na terenie całego kraju.