Podzamkowy zespół dworski

W 1474 roku Muszyna padła ofiarą najazdu węgierskiego. Zamek został poważnie uszkodzony i koniecznym stało się przeniesienie siedziby starosty w inne miejsce. Wybrano na nią położony poniżej wzgórza zamkowego teren gdzie powstał dwór otoczony w późniejszym czasie zabudowaniami gospodarczymi. Stanowił ona zaplecze dal znajdującego się powyżej zamku i stał się miejscem zamieszkiwania i urzędowania starosty. Na przełomie XVIII i XIX wieku na miejscu tej budowli powstał nowy dwór. Z licznych zabudowań do naszych czasów przetrwały jedynie budynek główny, znajdujący się na wprost niego dawny zajazd, w którym obecnie ma swoją siedzibę Muzeum Regionalne oraz kordegarda.

Dwór starostów znajduje się obecnie w rękach miejscowego nadleśnictwa. Jest to budynek parterowy, kryty czterospadowym gontowym dachem z szerokim okapem. Od frontu do budynku przylega drewniany, oszklony ganek. Podobny ganek znajduje się także z tyłu budynku.

W niedalekiej odległości stoi budynek dawnej kordegardy. Jest on także parterowy ale kryty czterospadowym dachem z lukarnami. Od frontu znajduje się niewielki ganek.

Zabudowania dworskie nie zachowały się niestety w całości do naszych czasów. To co możemy w tej chwili oglądać jest tylko niewielką częścią dużego kompleksu, z którego starosta zarządzał tak zwanym Państwem Muszyńskim a w czasach zaborowych całym okręgiem.