Muzeum Regionalne PTTK

Muzeum Regionalne w Muszynie zajmuje budynek dawnego zajazdu przy zespole dworskim na ulicy Antoniego Kity. Sam budynek pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku a pozostałości jego wyposażenia zostały wykorzystane podczas urządzania ekspozycji etnograficznej.

Muzeum w Muszynie powstało w 1958 roku z inicjatywy miejscowego oddziału PTTK. Zajmuje się gromadzeniem pamiątek związanych z istnieniem Państwa Muszyńskiego Biskupów Krakowskich oraz eksponatów etnograficznych z okolicznych terenów.

Muzeum składa się z trzech działów. W przedsionku prezentowane są zbiory sztuki. W przeważającej większości dotyczą one sztuki ludowej. Zobaczyć tu można prace lokalnych twórców takich jak Edward Grucela czy Józef Citak. Na uwagę zasługuje kolekcja naczyń glinianych autorstwa Kunegundy Jeżowskiej. W swoich zbiorach Muzeum ma także dwie prace Nikifora. Przy wejściu do sali znajduje się manekin ubrany w kobiecy strój mieszczański.

Zbiory regionalne podzielone są na dwie części. Jedna dotyczy Łemków, którzy zamieszkiwali okolice Muszyny do 1947 roku. Chlubą tej ekspozycji jest ikona z jednej z okolicznych cerkwi. Zgromadzono tu także liczne sprzęty domowe, gospodarskie i pasterskie oraz elementy strojów. Osobno z kolei prezentowane są zbiory dotyczące życia mieszkańców samej Muszyny. Pochodzą one głównie z przełomu XIX i XX wieku i pokazują obraz kultury mieszczańskiej. Dopełnieniem tych ekspozycji jest archiwum z licznymi zbiorami regionaliów dotyczących Państwa Muszyńskiego.

Ostatnim działem Muzeum jest dział historyczny, który prezentuje dzieje Państwa Muszyńskiego i jego funkcjonowanie. Obok eksponatów mówiących o kościelnej przeszłości tych terenów zobaczyć można także zbiór pamiątek po muszyńskich Żydach.

Muzeum w Muszynie czynne jest codziennie i może stanowić ciekawy przystanek dla każdego, kto jest zainteresowany przeszłością tych terenów.