Kościół świętego Józefa w Muszynie

Kościół świętego Józefa w MuszynieHistoria muszyńskiej parafii sięga pierwszej połowy XIV wieku. Po przekazaniu okolicznych terenów biskupom krakowskim w 1330 roku erygowali oni parafię i ufundowali pierwszy kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Była to typowa gotycka budowla drewniana.

Budowę obecnego kościół pod wezwaniem świętego Józefa rozpoczęto w wieku XVII. Jednak konsekracja nastąpiła dopiero w 1749 roku. Długi czas budowy spowodowany był z jednej strony śmiercią biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego i koniecznością uzyskania kolejnej zgody na kontynuowanie budowy od jego następcy. Drugim powodem był śmiertelny wypadek jakiemu na budowie uległ jeden z robotników. Zgodnie z tradycją prace zostały przerwane na okres jednego pokolenia i dopiero później do nich powrócono.

Kościół parafialny to budowla barokowa o charakterze obronnym. Jego usytuowanie na przedmieściach Muszyny sprawiało, że stanowił on ważny element w obwarowaniu miasta. O obronnym charakterze świadczą umieszczone nad oknami otwory strzelnicze. Świątyni jest budowlą jednonawową z transeptem i umieszczonym nad skrzyżowaniem naw niewielką sygnaturką. Prezbiterium zamknięte jest półkoliście.

Wewnątrz znajduje się ołtarz główny i dziewięć ołtarzy bocznych. Wyposażenie jest niejednolite stylowo. Ołtarz główny pochodzi z lat czterdziestych XIX wieku, ale znajdujące się w nim tabernakulum w kształcie świątyni jerozolimskiej jest o 300 lat starsze a figura Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzi z początku XV wieku. Natomiast ołtarze boczne w prezbiterium pochodzą najprawdopodobniej ze starego kościoła i datowane są na początek XVII wieku. Na uwagę zasługuje lewy z nich przedstawiający śmierć świętego Józefa i uważany za cudowny. Ołtarze wykonał mistrz Quatrus, który pracował także w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Pozostałe ołtarze pochodzą głównie z XVIII wieku.

Ponadto cennym zabytkiem jest także barokowa chrzcielnica podtrzymywana przez dwa anioły z obrazem Chrztu Jezusa w Jordanie. Wystroju dopełniają obrazy oraz dwie gotyckie figury świętej Otyli i świętej Jadwigi Śląskiej.