Cerkiew w Leluchowie

Cerkiew w LeluchowiePołożony nad Popradem i jego dopływem Smereczkiem przy granicy polsko – słowackiej Leluchów był do 1947 roku zamieszkiwany przez Łemków. Ze względu na swoje liczne kontakty z ówczesnymi Górnymi Węgrami i ich mieszkańcami oraz przejęcie od nich niektórych zwyczajów byli oni nazywani przez swoich sąsiadów Wenhrinami lub Uhryńcami. Obecny Leluchów po wysiedleniu Łemków jest niewielką graniczną wioską, gdzie niewiele zachowało sie śladów świadczących o jego przeszłości. Najważniejszym z nich jest dawna cerkiew pod wezwaniem świętego Dymitra.

Położona na wzgórzu nad drogą świątynia służy obecnie wiernym kościoła rzymskokatolickiego. Powstała najprawdopodobniej w drugiej połowie XIX wieku, choć istnieją też hipotezy, że została wtedy jedynie przebudowana a jej rodowód jest wcześniejszy.

Jest to typowa dla tych terenów budowla w stylu zachodniołemkowskim choć jej bryła świadczy o dokonywanych przebudowach. Składa się z prezbiterium, nawy oraz wydłużonego babińca, do którego przylega wieża otoczona zachatą. Nawę nakrywa dach namiotowy a prezbiterium i babiniec kalenicowy. Wszystkie części oraz wieża zwieńczone są niewielkimi pozornymi latarniami.

Wnętrze kryje polichromie figuralne z początku XX wieku oraz kompletny ikonostas wykonany przez słowackiego malarza z Bardejowa Victorina Zompha. Z kolei w ołtarzu bocznym odnaleźć można ikony pochodzące z poprzedniego ikonostasu, w tym piękny wizerunek świętego Mikołaja.

Cerkiew otoczona jest niewysokim kamiennym murkiem. Obok niej stoi słupowa, drewniana dzwonnica.