Milik

Milik położony jest w malowniczej dolinie potoku o tej samej nazwie będącego dopływem Popradu. Otaczają go przypominające kopce wzgórza pasma Jaworzyny Krynickiej takie jak Prehyba, Skałka czy Łysówka. Nie są one zbyt wysokie ale mają bardzo strome zbocza.

W miejscu gdzie dziś znajduje się miejscowość, przy samym ujściu potoku do Popradu znajdowała się już w XIII wieku strażnica graniczna. Jednak właściwej lokacji wsi na prawie wołoski dokonał dopiero w II połowie XVI wieku Franciszek Krasiński nadając te tereny sołtysowi niedalekiej wsi Andrzejówka. Początkowo Milik był jej wsią filialną, ale z czasem rozrósł się do tak mocno, że przewyższył swą starszą siostrę. Skutkowało to także przeniesieniem do wsi siedziby parafii. Po II wojnie światowej łemkowska ludność miejscowości została wysiedlona a na jej miejsce pojawili się osadnicy polscy.

Po dawnych mieszkańcach zachowała się w Miliku drewniana cerkiew pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana oraz niewielka kapliczka na cmentarzu cholerycznym.