Dubne

DubneDubne to maleńka, licząca zaledwie 10 gospodarstw wioska położona w górach Leluchowskich, około 5 kilometrów na wschód od Leluchowa. W XIV wielu ulokowano tu na prawie niemieckim wieś Staszkowa Wola, jednak na początku XVII wieku nastąpiła kolejna powtórna lokacja na prawie wołoskim już pod nową nazwą. Przez wieki mieszkańcy miejscowości posiadali swoje pola po obydwu stronach dzisiejszej granicy polsko – słowackiej. Problemy z tym związane zaczęły się w 1918 roku kiedy odrodziła się Rzeczpospolita, a na południu powstała Czechosłowacja. Obydwa państwa, że względu na liczne nieporozumienia w kwestiach terytorialnych pozostawały ze sobą w napiętych stosunkach. Fakt istnienia dobrze pilnowanej granicy stanowił dla tutejszych Łemków, nazywanych często Wenhrinami czyli Węgrami duży problem. Przechodzono jednak „za kordon” a straż graniczna chcąc nie chcąc musiała takie „wycieczki” tolerować. Łemkowska ludność została z Dubnego wysiedlona w 1947 roku podczas Akcji Wisła a jedyna po niej pozostałością jest drewniana XIX wieczna dawna cerkiew grekokatolicka. Zachowało się także kilka starych chałup ze spichlerzami.