Andrzejówka

AndrzejówkaAndrzejówka jest niewielką, liczącą około 70 gospodarstw wsią w dolinie Popradu, około 5 kilometrów na zachód od Muszyny. Położona jest w paśmie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim, a jej malownicze otoczenie stanowią Zapała, Pietrusina, Skała, Prehyba i Stawiska, wzniesienia liczące od 640 do 750 m npm.

Już w XII wieku istniała tu osada, której zadaniem była obrona brodu na Popradzie i fragmentu szlaku handlowego na Węgry. Oficjalna lokacja nastąpiła jednak dopiero w 1352 roku. Akt lokacyjny wydany przez Kazimierza Wielkiego pozwalał mieszkańcom na trudnienie się szewstwem, sukiennictwem oraz prowadzenie jatki. W I połowie wieki XVI na tereny te zaczęła docierać ludność wołoska, która w związku z dość znacznym wyludnieniem się wsi z kolonistów, którzy nie potrafili gospodarować w górskim terenie został tu osiedlona według nowego prawa – tak zwanego wołoskiego. Przodkowie późniejszych Łemków dobrze się czuli w tutejszych górskich warunkach. Z czasem zyskali sobie oni przezwisko „Spiszaków” ze względu na bliskie kontakty z mieszkańcami dzisiejszej Słowacji.

W II połowie XIX wieku wzdłuż doliny Popradu poprowadzono linię kolejową z Nowego Sącza do Krynicy. W Andrzejówce pod górą Czerhla wybudowano wtedy tunel. Przy jego budowie pracowało wielu inżynierów i robotników z Włoch. Zostali oni zdziesiątkowani przez grypę i pochowani na miejscowym cmentarzu przycerkiewnym. Groby ich znajdują się tu do dzisiaj. Ciekawostką jest fakt, że jeden z inżynierów osiedlił się tu z rodzina na stałe i do dziś jego potomkowie mieszkają w Muszynie i okolicy. Jest to znana w regionie rodzina Cehinich, zajmująca się między innym butelkowaniem miejscowych wód mineralnych.

W Andrzejówce zobaczyć można dawną cerkiew grekokatolicką pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy z 1866 roku. Zachowało się też kilka starych chałup z charakterystycznymi spichlerzami – sypańcami. Natomiast przy szosie w kierunku Muszyny stoi tak zwana kapliczka 12 dziewcząt, ufundowana na początku XX wieku przez mieszkanki wsi udające się na emigrację do Ameryki.